Evaluačný dotazník

Evaluačný dotazník je anonymný a určený na posúdenie Vašej spokojnosti a kvality absolvovaného vzdelávania v rámci národného projektu. Dotazník sa netýka pohľadu na celkové vzdelávanie, ale vyjadrujete sa v ňom k práve absolvovanej časti vzdelávania. Výsledky budú slúžiť ako spätná väzba na korekciu a zlepšenie ďalších vzdelávacích aktivít. 

Termín a miesto vzdelávania

Príprava a organizácia vzdelávania

 
 
 

Materiálne zabezpečenie vzdelávania

 
 
 
 

Priestorové zabezpečenie vzdelávania

 
 
 
 

Obsah vzdelávania

 
 
 
 

Školitelia pre teoretickú a praktickú časť výučby

Celkové hodnotenie tejto časti vzdelávania