Dyna-band

Dyna-band je gumený pruh vyrobený z latexu, pomocou ktorého pri jeho rozťahovaní dochádza k posilneniu svalových partií. V porovnaní s inými cvičebnými pásmi Dyna-Band je pružný, dá sa ľahko ovinúť alebo zviazať okolo ktorejkoľvek časti tela a to s ohľadom na to, ktoré svalové partie chceme posilňovať. Dyna-Band je pružný pruh dlhý okolo 120-140 cm a široký 12-15 cm z čoho vyplýva ľahké uskladnenie. Posilňovanie s ním je veľmi plynulé a šetrnejšie ku kĺbom.

Možnosti precvičovania rôznych svalových partií