Gumový odrážač

Športová pomôcka „gumový odrážač“, je ideálny nástroj na zlepšenie telesnej koordinácie a reakčnej schopnosti tela na vizuálny/pohybový podnet.

Vhoďte gumový odrážač medzi dvoch športovcov alebo oproti múru. Po následnom nepredvídateľnom smere odrazu sa ju cvičiaci športovec snaží chytiť. Opakovaním tohto postupu sa zvýši rýchlosť a koordinácia cvičiaceho.