Informácie o projekte

Národný projekt "Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy" (projekt bol ukončený 30.11.2015).

Výstup z NP OPV

ZÁVERY NP

Nedostatok pohybu - celosvetový zdravotnícky problém

Nedostatok pohybu je príčinou vážnych zdravotných problémov. Ak chceme urobiť niečo pre naše deti, musíme im vštepiť správne návyky v útlom veku a motivovať ich k pravidelnému cvičeniu. Ak to ako spoločnosť nespravíme, problémy sa budú prehlbovať. V tomto smere je potrebné prispôsobiť aj prístup pedagógov, aby so súčasnou generáciou detí a mládeže vedeli lepšie a efektívnejšie pracovať.

Projekt bol určený pre učiteľov (spolu 3200) na I. stupni ZŠ, resp. učiteľov na II. stupni ZŠ a učiteľov na SŠ bez aprobácie na predmet Telesná výchova. Títo učitelia ho môžu podľa zákona vyučovať. Cieľom NP bolo tento proces zatraktívniť a skvalitniť.

Každý účastník získal kredity pre seba a sadu didaktických pomôcok pre svoju školu.

Reportáž o projekte

Vzdelávacie programy, kredity

Kontinuálne vzdelávanie

Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 60h (15 kreditov)

aktualizačné vzdelávanie, kategória - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie stredné odborné vzdelávanie

Číslo akreditácie: 1251/2013-KV
Akreditované: 19.9.2013
Platnosť akreditácie do: 31.1.2018

Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 50h (13 kreditov)

aktualizačné vzdelávanie, kategória - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie stredné odborné vzdelávanie
Číslo akreditácie:  1326/2013-KV
Akreditované. 12.12.2013
Platnosť akreditácie do: 31.1.2018

Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity, 110h (25 kreditov)

inovačné vzdelávanie, kategória- učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
Číslo akreditácie:  1300/2013-KV
Akreditované. 4.11.2013
Platnosť akreditácie do: 31.1.2018