Videá

Autorom metodických videí je externý dodávateľ – víťaz verejnej súťaže. Pri tvorbe videí sa vychádzalo z dostupnej odbornej literatúry. Odborným garantom obsahu videí za dodávateľa je Mgr. Štefan Pavlík.

Frisbee

Kužele

Švihadlo na skákanie

Sada prekážok

Gumový odrážač - reakčná lopta

Fit lopta

Slackline

Overball

Slideboard

Žinenky

Dynaband

Plavecké slíže