Lyžiar - znožmé preskoky do strán (Skier)

Pomôcka: Švihadlo na skákanie

Chcete vyjadriť názor?

comments powered by Disqus