Výdrž v sede na fitlopte bez opory

Pomôcka: Fit lopta

Chcete vyjadriť názor?

comments powered by Disqus