Bočné výpady (Slide Side Lunges)

Pomôcka: Slideboard

Chcete vyjadriť názor?

comments powered by Disqus