Drep vo vzpažení s malou loptou

Pomôcka: Overball

Chcete vyjadriť názor?

comments powered by Disqus