Forhend (Forehand)

Pomôcka: Frisbee

Chcete vyjadriť názor?

comments powered by Disqus